Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden duyurulur:
 
 

DUYURU


        İlimiz Selçuklu İlçesi Bilecik Mahallesi ile Sarayönü İlçesi Kurşunlu Mahalleleri arasında Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan yaklaşık 10,8 km uzunluğundaki "154 Kv Çamınbaşı Rüzgar Enerji Santrali (Res) Tm – Ladik Tm Elektrik Enerjisi İletim Hattı (EEİH)" projesi ile ilgili olarak 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince, Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 06/05/2019 tarihli ve E-2019242 Karar No’lu belge ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

 
 
 
PROJE SAHİBİ
 
:
 
 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
 
PROJE YERİ
 
:
 
 İlimiz Selçuklu İlçesi Bilecik Mahallesi ile Sarayönü İlçesi Kurşunlu Mahalleleri
 
BİLGİ İÇİN
 
:
 
 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Horozluhan Mh. Abdülbasri  Sk. No:2 Selçuklu/KONYA)
 
TELEFON
 
:
 
 (0332) 224 56 00