PASAPORT BAŞVURUSU
 
 
Hususi, hizmet damgalı ve umuma mahsus pasaport almak amacıyla herhangi biri için başvuruda bulunan kişilerden durumuna göre aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri istenecektir:

a) T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi.

b) Biyometrik fotoğraf.

c) Öğrenci belgesi (Hususi, hizmet damgalı ve harçsız umuma mahsus pasaport başvurularında talep edilecektir).

ç) Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar.

d) Umuma mahsus pasaportlar için harç bedeli ödendi makbuzu ve değerli kâğıt bedeli; hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için değerli kâğıt bedeli ödendi dekontu veya makbuzu. (Aşağıda, güncel ücret listesi ve anlaşmalı bankalar bildirilmiştir.)

e) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi.

f) Parmak izi (başvuru merkezlerine parmak izi vermeyen ya da doğrulaması yapılmayan kişilerin başvuruları alınmaz).

g) Sağlık kurulu raporu (hususi ve hizmet damgalı pasaport hak sahibinin çocukları için sürekli bakıma muhtaç” ibareli sağlık kurulu raporu, “Ağır engelli” ibareli veya engel oranı “%50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan” sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)

ğ) Talep formu (Hususi veya hizmet damgalı pasaport müracaatlarında).
 
 
- Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
- Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
 
Not1: Yeni talep formlarımızda "Fotoğraf Alanı" bulunmamaktadır.
 
Not2: Talep formunun, imzalanıp onaylanması sonrasında, formda yazan kişi sayısı kadar fotokopisi de gereklidir.
 
 
 
 
ÜCRETİN YATIRILMASI
 
Pasaport, başvurusu için, 
        Anlaşmalı bankalara veya
        PTT'ye veya
        Vergi dairesine veya         
        Vergi dairesi olmayan yerde İlçe Mal Müdürlüğüne 
gerekli ücretin yatırılması ve dekontun getirilmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
GÜNCEL ÜCRET LİSTESİ
 
ANLAŞMALI BANKALAR LİSTESİ