SÜRÜCÜ BELGESİ (EHLİYET) BAŞVURUSUNDA GEREKEN BELGELER
 
Başvuruda istenilen veya elektronik sistemden kontrol edilmesi gereken belgeler

(1) İlk kayıt işlemlerinde ibraz edilecek ve/veya elektronik ortamda kontrol edilecek bilgiler/belgeler.

a) Kimlik Belgesi
b) Sürücü Sertifikası
c) Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
ç) Sürücü Sağlık Raporu
d) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı (Aşağıda, güncel ücret listesi ve anlaşmalı bankalar bildirilmiştir.)
e) 1 adet biyometrik fotoğraf
f) Kan grubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyanı
g) Adli Sicil Kaydı Belgesi
 

(2) Sürücü belgesine yeni bir sınıf ekleme işlemlerinde ibraz edilecek ve/veya elektronik ortamda kontrol edilecek bilgiler/ belgeler.

a) Kimlik belgesi
b) Sürücü sertifikası
c) Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
ç) Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
e) Sürücü sağlık raporu
f) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı (Aşağıda, güncel ücret listesi ve anlaşmalı bankalar bildirilmiştir.)
g) 1 adet biyometrik fotoğraf
ğ) Kan gurubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyan
h) Adli Sicil Kaydı Belgesi
 
 

(3) Sürücü belgesinin kayıp/çalıntı, yıpranma, kimlik bilgilerinde değişiklik vb. nedenlerle yenilenmesi işleminde ibraz edilecek ve/veya elektronik ortamda kontrol
edilecek bilgiler/belgeler.

a) Kimlik belgesi
b) Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
c) Sürücü sağlık raporu
ç) Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı (Aşağıda, güncel ücret listesi ve anlaşmalı bankalar bildirilmiştir.)
d) 1 adet biyometrik fotoğraf
e) Kan gurubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyan
f) Adli Sicil Kaydı Belgesi
 
 

(4) Dış ülkelerden alınan sürücü belgesi değiştirme işlemlerinde ibraz edilecek ve/veya elektronik ortamda kontrol edilecek bilgiler/belgeler.

a) Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
b) Yabancı sürücü belgesinin, noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
c) Kimlik belgesi
ç) Sürücü sağlık raporu
d) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı (Aşağıda, güncel ücret listesi ve anlaşmalı bankalar bildirilmiştir.)
e) 1 adet biyometrik fotoğraf
f) Kan grubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyan
g) Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
ğ) Adli Sicil Kaydı Belgesi
 
 
 
ÜCRETİN YATIRILMASI
 
Sürücü belgesi (ehliyet) başvurusu için, 
        Anlaşmalı bankalara veya
        Vergi dairesine veya         
        Vergi dairesi olmayan yerde İlçe Mal Müdürlüğüne 
gerekli ücretin yatırılması ve dekontun getirilmesi gerekmektedir.
 
Not: PTT'ye ehliyet ücretinin ödenmesi ile ilgili bir sorun yaşanmaktadır. Bu yüzden PTT ehliyet ücreti alamamaktadır.
 
 
GÜNCEL ÜCRET LİSTESİ
 
ANLAŞMALI BANKALAR LİSTESİ